Aktuality

1.1.2024 | Nově se na Vás těšíme na adrese Žižkova 42, Plzeň - Bory

25.2.2021 | Vyřídíme vám vše s rozdělením pozemku a s veškerým převodem na katastrálním úřadě, včetně právního servisu. Vše na jednom místě a za jednotnou cenu.

12.3.2020 | Změna prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě - vyřídíme vám vše se změnou prohlášení vlastníka a s veškerým převodem na katastrálním úřadě.

27.12.2017 | Provádíme zaměření domu pro stavební i katastrální úřad - geometrický plán i akceptační protokol pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje

3.4.2015 | Jsme hlavními geodety stavby - Heliport, FN Lochotín, Plzeň.

10.7.2014 | Zahájeny geodetické práce na nástavbě hotelu U zvonu v Plzni.

16.5.2013 | Zahájeny geodetické práce na opravě stožáru FC Viktoria Plzeň

30.1.2014 | Zahájeny geodetické práce na 4x4 Cultural Factory Světovar

16.10.2013 | Zahájeny geodetické práce na architektonické studii Prof. Dr. Ing. arch. Bořka Šípka na přestavbu domu

17.4.2013 | Zahájeny práce na GIS aplikaci pro zobrazení vlastníků pozemků pro tratě Author Král Šumavy 2013 MTB

21.6.2012 | Zahájeny geodetické práce na rekonstrukci rozvodny v Přešticích.

Geodetické práce, vyměření pozemku, převod a prodej nemovitostí...

Geodetické práce

 a 

vytyčovací protokol

Geodetické práce - GEONOVOTNY.CZ

Vyměření pozemku

, 

geodetické vytyčení hranice pozemku

, 

vytyčení parcely

, 

zpřesnění hranice

Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku - vyhotovuje se pro vyměření pozemku z katastrální mapy do terénu a pozvání sousedů k seznámení s touto hranicí nebo zpřesnění hranice pozemku.

Obvyklý termín vyměření pozemku je do 7mi dnů, zhotovení geometrického plánu je do 14ti dnů. Garance rychlého zpracování geodetických prací.

Orientační cena za vyměření hranice pozemku je 8000 Kč. Cena za vyměření pozemku vychází z tržní ceny geodetické práce v Plzeňském kraji a z průměrné ceny geodetické práce dle výsledku ankety časopisu Zeměměřič.

Geometrický plán na vlastníky upřesněné hranice

Obr.1 Označení vytyčené hranice pozemku mezníkem

Vytyčovací náčrt k vytyčení hranice pozemku

Obr.2 Vytyčení hranice pozemku

Objednat můžete na tel. 604 385 722 nebo novotny@geonovotny.cz a my Vám rádi poradíme s objednáním konkrétního geometrického plánu a s následným postupem při jednání se stavebními a katastrálními úřady. Také Vám pomůžeme s vyplněním všech potřebných formulářů.

Klíčová slova této stránky:

geodetické práce

,

geodet

,

geodeti plzeň

,

vyměření pozemku

,

geodézie

,

geodetické práce

,

vyměření pozemku

,

geometrický plán vyměření pozemku

,

zpřesnění hranice

Časté dotazy - vytyčení hranice.

Jaké jsou obvyklé termíny vyhotovení vytyčovacího protokolu?

Od objednání vytyčení hranice po předání cca. 2-5 týdny (zaměření pozemku 3-15 dnů (někdy nutná pozvánka sousedům), zpracování vytyčovacího protokolu 5-15 dnů (někdy běží lhůta na vyjádření souseda), kontrola protokolu na katastrálním pracovišti do 10 dnů).

Na čem je závislá cena vytyčovacího protokolu?

Délka vytyčené hranice a počet plastových mezníků (popř. kolíků), které se osazují na lomy hranice a doprava.