Geodézie, převod a prodej nemovitostí...

Geodetické práce - GEONOVOTNY.CZ

Geodetické práce a geometrické plány

Postup geodetických prací

Geometrický plán na vyznačení budovy

Obr.1 Příklad rozestavěné budovy

Geometrický plán na vyznačení budovy

Obr.2 Příklad geometrického plánu na vyznačení budovy

Zaměření domu

Postup prací:

 1. 1) Objednávka osobně v kanceláři, přes objednávkový formuláře, přes telefon, přes e-mail,
 2. 2) Nahlášení parcelního čísla, na kterém budova leží a katastrální území,
 3. 3) Domluvení termínu zaměření, objednavatel nemusí být přítomen pouze je zapotřebí umožnit přístup k budově,
 4. 4) Vyhotovení geometrického plánu a kontrola na katastrálním pracoviště
 5. 5) Předání geometrického plánu objednavateli a platba

Více...

Geometrický plán na rozdělení pozemku

Obr.1 Příklad na rozdělení zahrady dle skutečného užívání

Geometrický plán na vyznačení budovy

Obr.2 Příklad geometrickýho plánu na rozdělení pozemku

Rozdělení pozemku

Postup prací:

 1. 1) Objednávka osobně v kanceláři, přes objednávkový formuláře, přes telefon, přes e-mail,
 2. 2) Nahlášení parcelního čísla pozemku, který se bude rozdělovat a katastrální území,
 3. 3) Domluvení termínu ukázání jak rozdělit pozemek a zaměření,
 4. 4) Vyhotovení geometrického plánu a kontrola na katastrálním pracoviště
 5. 5) Předání geometrického plánu objednavateli a platba

Více...

Geometrický plán na vyznačení budovy

Obr.1 Rozestavěná budovy

Geometrický plán na vyznačení věcného břemene

Obr.2 Příklad vyznačení věcného břemene k vodovodní přípojce

Věcné břemeno

 1. 1) Objednávka osobně v kanceláři, přes objednávkový formuláře, přes telefon, přes e-mail,
 2. 2) Nahlášení parcelního čísla pozemku, na kterém bude věcné břemeno a katastrální území,
 3. 3) Domluvení termínu ukázání rozsah věcného břemene a zaměření,
 4. 4) Vyhotovení geometrického plánu a kontrola na katastrálním pracoviště
 5. 5) Předání geometrického plánu objednavateli a platba

Více...

Geometrický plán na vlastníky upřesněné hranice

Obr.1 Příklad vytyčení hranice pozemku

Vytyčovací náčrt k vytyčení hranice pozemku

Obr.2 Příklad vytyčení hranice pozemku

Vytyčení hranice pozemku

Postup prací:

 1. 1) Objednávka osobně v kanceláři, přes objednávkový formuláře, přes telefon, přes e-mail,
 2. 2) Nahlášení parcelního čísla pozemku, který se bude vytyčovat v terénu a katastrální území,
 3. 3) Domluvení termínu vytyčení a předání hranic v terénu,
 4. 4) Vyhotovení geometrického plánu nebo vytyčovacího náčrtu a kontrola na katastrálním pracoviště
 5. 5) Předání geometrického plánu nebo vytyčovacího náčrtu objednavateli a platba

Více...

Geodetické podklady pro projekt

Obr.1 Příklady mapových podkladů pro projekt půdní vestavby

Mapové podklady pro projekt

Obr.2 Příklad mapových podkladů pro projekt

Polohopisný a výškopisný plán

Postup prací:

 1. 1) Objednávka osobně v kanceláři, přes objednávkový formuláře, přes telefon, přes e-mail,
 2. 2) Nahlášení parcelního čísla pozemku, na kterém je potřeba vyhotovit měření a katastrální území,
 3. 3) Domluvení termínu zaměření,
 4. 4) Vyhotovení podkladů
 5. 5) Předání mapových podkladů objednavateli a platba

Více...

Vytyčení stavby na staveništi

Obr.1 Příklad vytyčovacích prací na staveništi

Protokol o vytyčení stavby

Obr.2 Příklad protokolu o vytyčení stavby na staveništi

Vytyčení stavby

Postup prací:

 1. 1) Objednávka osobně v kanceláři, přes objednávkový formuláře, přes telefon, přes e-mail,
 2. 2) Zaslání projektu stavby
 3. 3) Domluvení termínu vytyčení,
 4. 4) Vyhotovení protokolu o vytyčení, je-li potřeba
 5. 5) Předání protokolu o vytyčení objednavateli a platba

Více...

Dokumentace skutečného provedení stavby

Obr.1 Příklad zaměření stavby komunikace

Zaměření přípojky

Obr.2 Příklad geodetického zaměření přípojky VN

Zaměření přípojky inženýrských sítí

Postup prací:

 1. 1) Objednávka osobně v kanceláři, přes objednávkový formuláře, přes telefon, přes e-mail,
 2. 2) Nahlášení parcelního čísla pozemku, na kterém bude přípojka stavěna a katastrální území,
 3. 3) Domluvení termínu výkopových prací a zaměření,
 4. 4) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a kontrola správce sítě
 5. 5) Předání dokumentace skutečného provedení stavby objednavateli a platba

Více...

Snadná objednávka Volejte nebo pište, rádi se Vám ozveme.
Telefon
604 385 722
E-mail:
info@geonovotny.cz
Geodetická kancelář Plzeň GEONOVOTNY s.r.o. Sídlo: Mánesova 2437/89, Plzeň Provozovna: Žižkova 2705/42, Plzeň novotny@geonovotny.cz tel.: 604 385 722
Geodetická kancelář - GEONOVOTNY.CZ
Váš prohlížeč nepodporuje object

Geodetická kancelář

O naší geodetické firmě S čím Vám pomůžeme Jaké budou postupy po objednání Formuláře, které budete dále potřebovat
Technicko-právní kancelář O naší technicko-právní kanceláři Pomůžeme Vám převést nemovitost Jaké budou postupy po objednání

GEONOVOTNY s.r.o., Mánesova 2437/89, Plzeň,Plzeňský kraj. Číslo účtu: 4900012339/0800, IČO: 29159369, DIČ: CZ29159369, tel.: 604 385 722, email: info@geonovotny.cz. .

SEO Partneři: Geodeti | Kosmetika Plzeň | Geodetická firma | Realitní kancelář | Geodetické práce Klatovy

ÿbo缵>