Aktuality

25.2.2021 | Vyřídíme vám vše s rozdělením pozemku a s veškerým převodem na katastrálním úřadě, včetně právního servisu. Vše na jednom místě a za jednotnou cenu.

12.3.2020 | Změna prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě - vyřídíme vám vše se změnou prohlášení vlastníka a s veškerým převodem na katastrálním úřadě.

27.12.2017 | Provádíme zaměření domu pro stavební i katastrální úřad - geometrický plán i akceptační protokol pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje

3.4.2015 | Jsme hlavními geodety stavby - Heliport, FN Lochotín, Plzeň.

10.7.2014 | Zahájeny geodetické práce na nástavbě hotelu U zvonu v Plzni.

16.5.2013 | Zahájeny geodetické práce na opravě stožáru FC Viktoria Plzeň

30.1.2014 | Zahájeny geodetické práce na 4x4 Cultural Factory Světovar

16.10.2013 | Zahájeny geodetické práce na architektonické studii Prof. Dr. Ing. arch. Bořka Šípka na přestavbu domu

17.4.2013 | Zahájeny práce na GIS aplikaci pro zobrazení vlastníků pozemků pro tratě Author Král Šumavy 2013 MTB

21.6.2012 | Zahájeny geodetické práce na rekonstrukci rozvodny v Přešticích.

Geodézie, převod a prodej nemovitostí...

Geodetické práce - GEONOVOTNY.CZ

Smlouvy pro převod nemovitosti

Smlouvy na byty, domy, pozemky, prohlášení vlastníků, dohody spoluvlastníků

Geometrický plán na rozdělení pozemku

Obr.1 Geometrický plán na rozdělení pozemku

Kupní smlouva

Obr.2 Příklad kupní smlouvy na prodej části pozemku

Kupní smlouva

Kupní smlouva je smlouva, při které vzniká prodávajícímu povinnost předmět koupě odevzdat a kupujícímu předmět převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. Je-li předmětem koupě nemovitost, řídí se úprava občanským zákoníkem.

Obvyklý termín zhotovení do 7mi dnů.

Cena kupní smlouvy je 5000Kč.

Více...

Geometrický plán na rozdělení pozemku

Obr.1 Geometrický plán na rozdělení pozemku

Darovací smlouva

Obr.2 Příklad darovací smlouvy na část pozemku

Darovací smlouva

Darovací smlouva je smlouva o bezúplatném převodu věci nebo práva. U darování nemovitosti musí být smlouva uzavřena písemně. Úprava se řídí občanským zákoníkem.

Obvyklý termín zhotovení do 7mi dnů.

Cena darovací smlouvy je 5000Kč.

Více...

Geometrický plán na rozdělení pozemku

Obr.1 Geometrický plán na rozdělení pozemku

Směnná smlouva na pozemek

Obr.2 Příklad směnné smlouvy na směnu části pozemku

Směnná smlouva

Směnná smlouva je smlouva podle které si strany směňují věc za věc, a to tak, že každá ze stran je považována ohledně věci, kterou směnou dává, za stranu prodávající, a ohledně věci, kterou směnou přijímá, za stranu kupující.

Obvyklý termín zhotovení do 7mi dnů.

Cena směnné smlouvy je 5000Kč.

Více...

Geometrický plán na vyznačení věcného břemene

Obr.1 Geometrický plán na vyznačení věcného břemene

Smlouva na věcné břemeno

Obr.2 Příklad smlouvy na zřízení věcného břemene kolem přípojky NN

Smlouva o zřízení věcného břemene

Smlouva o zřízení věcného břemene je smlouva, která omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco trpět, něco konat, něčeho se zdržet. Věcné břemeno je vhodné zřídit tehdy, nejde-li věc koupit nebo pronajmout.

Obvyklý termín zhotovení do 7mi dnů.

Cena smlouvy na zřízení nebo výmaz věcného břemene je 5000Kč.

Více...

Geometrický plán na rozdělení pozemku

Obr.1 Geometrický plán na rozdělení pozemku

Zástavní smlouva

Obr.2 Příklad zástavní smlouvy na zástavu části pozemku

Zástavní smlouva

Zástavní smlouva je smlouva, kterou uzavírá věřitel a vlastník zastavěné věci. Zástavní smlouva musí být písmená a je-li zástavou nemovitost, k zápisu zástavního práva dochází vkladem do KN. Úprava se řídí občanským zákoníkem.

Obvyklý termín zhotovení do 7mi dnů.

Cena zástavní smlouvy je 5000Kč.

Více...

Prohlášení

Obr.1 Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka

Obr.2 Příklad schématů k prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka

Prohlášením vlastníka o vymezení jednotek v domě se zřízují nové jednotky v domě, kde je jeden majitel domu nebo jsou majitelé v podílovém spoluvlastnictví k budově.

Obvyklý termín zhotovení do 7mi dnů.

Cena prohlášení vlastníka je od 3000Kč za jednotku.

Více...

Geometrický plán na rozdělení pozemku

Obr.1 Geometrický plán na rozdělení pozemku

Prohlášení vlastníka

Obr.2 Příklad schématů k prohlášení vlastníka

Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Dohoda, kterou se podílový spoluvlastníci dohodnou na konkrétním rozdělení podílu na nemovitosti - budově či pozemku. Rozdělení nemovitosti se provede u pozemků geometrickým plánem na rozdělení pozemku nebo u bytových domů prohlášením vlastníka o vymezení jednotek.

Obvyklý termín zhotovení do 7mi dnů.

Cena smlouvy je od 5000Kč.

Více...

Snadná objednávka Volejte nebo pište, rádi se Vám ozveme.
Telefon
604 385 722
E-mail:
info@geonovotny.cz
Formulář
 
Geodetická a technicko-právní kancelář Plzeň Ing. Jiří Novotný, geodet Jagellonská 5, Plzeň novotny@geonovotny.cz tel.: 604 385 722
Reference Referenční příklady naší geodetické kanceláře.
Geometrický plán na vyznačení budovy

Geodetická kancelář

O naší geodetické firmě S čím Vám pomůžeme Jaké budou postupy po objednání Formuláře, které budete dále potřebovat
Technicko-právní kancelář O naší technicko-právní kanceláři Pomůžeme Vám převést nemovitost Jaké budou postupy po objednání

GEONOVOTNY s.r.o., Jagellonská 493/5, Plzeň,Plzeňský kraj. Číslo účtu: 4900012339/0800, IČO: 29159369, DIČ: CZ29159369, tel.: 604 385 722, email: info@geonovotny.cz. .

SEO Partneři: Geodetické práce Plzeň | Geodeti | Kosmetika Plzeň | Geodetická firma | Geodetické práce | Realitní kancelář | Geodetické práce Klatovy | Smlouvy Praha |