Aktuality

25.2.2021 | Vyřídíme vám vše s rozdělením pozemku a s veškerým převodem na katastrálním úřadě, včetně právního servisu. Vše na jednom místě a za jednotnou cenu.

12.3.2020 | Změna prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě - vyřídíme vám vše se změnou prohlášení vlastníka a s veškerým převodem na katastrálním úřadě.

27.12.2017 | Provádíme zaměření domu pro stavební i katastrální úřad - geometrický plán i akceptační protokol pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje

3.4.2015 | Jsme hlavními geodety stavby - Heliport, FN Lochotín, Plzeň.

10.7.2014 | Zahájeny geodetické práce na nástavbě hotelu U zvonu v Plzni.

16.5.2013 | Zahájeny geodetické práce na opravě stožáru FC Viktoria Plzeň

30.1.2014 | Zahájeny geodetické práce na 4x4 Cultural Factory Světovar

16.10.2013 | Zahájeny geodetické práce na architektonické studii Prof. Dr. Ing. arch. Bořka Šípka na přestavbu domu

17.4.2013 | Zahájeny práce na GIS aplikaci pro zobrazení vlastníků pozemků pro tratě Author Král Šumavy 2013 MTB

21.6.2012 | Zahájeny geodetické práce na rekonstrukci rozvodny v Přešticích.

Geodézie, převod a prodej nemovitostí...

Geodetické práce - GEONOVOTNY.CZ

Geodetické práce a geometrické plány

Geodetické služby, geodézie

Geometrický plán na vyznačení budovy

Obr.1 Příklad rozestavěné budovy

Geometrický plán na vyznačení budovy

Obr.2 Příklad geometrického plánu na vyznačení budovy

Zaměření domu

Geodetické zaměření budovy se vyhotovuje pro:

 • - kolaudaci nové budovy a její následný zápis do katastru nemovitostí,
 • - kolaudaci přístavby a její následný zápis do katastru nemovitostí,
 • - zápis do katastru nemovitostí dosud nezapsané budovy,
 • - získání úvěru od banky k rozestavěné budově nebo přístavbě a její zápis do katastru nemovitostí.

Obvyklý termín zhotovení geometrického plánu vyznačení budovy je do 10ti dnů.

Cena geometrického plánu na vyznačení budovy je od 4500Kč.

Více...

Geometrický plán na rozdělení pozemku

Obr.1 Příklad na rozdělení zahrady dle skutečného užívání

Geometrický plán na vyznačení budovy

Obr.2 Příklad geometrickýho plánu na rozdělení pozemku

Rozdělení pozemku

Geodetické rozdělení pozemku se vyhotovuje pro:

 • - výkup, prodej, směnu či dar části pozemku.

Obvyklý termín zhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku je do 10ti dnů.

Cena geometrického plánu na rozdělení pozemku je od 5000Kč.

Více...

Geometrický plán na vyznačení rozsahu věcného břemene

Obr.1 Příklad vyznačení věcného břemene k přípojce VN podél komunikace

Geometrický plán na vyznačení věcného břemene

Obr.2 Příklad vyznačení věcného břemene k vodovodní přípojce

Věcné břemeno

Vyznačení věcného břemene se vyhotovuje:

 • - ke smlouvě o zřízení věcného břemene, je-li předmětem věcného břemene pouze část pozemku.

Obvyklý termín zhotovení geometrického plánu na vyznačení věcného břemene je do 10ti dnů.

Cena geometrického plánu na vyznačení věcného břemene je od 3500Kč.

Více...

Geometrický plán na vlastníky upřesněné hranice

Obr.1 Příklad vytyčení hranice pozemku

Vytyčovací náčrt k vytyčení hranice pozemku

Obr.2 Příklad vytyčení hranice pozemku

Vytyčení hranice pozemku

Vytyčení hranice pozemku se vyhotovuje:

 • - nejsou-li vám známé hranice vašeho pozemku,
 • - před stavbou oplocení,
 • - při nejasnostech v sousedských sporech o průběh hranice,
 • - k upřesnění a hranice mezi sousedy.

Obvyklý termín vytyčení vlastnické hranice pozemku je do 7mi dnů.

Cena za vytyčení hranice pozemku je od 4000Kč.

Více...

Geodetické podklady pro projekt

Obr.1 Příklady mapových podkladů pro projekt půdní vestavby

Mapové podklady pro projekt

Obr.2 Příklad mapových podkladů pro projekt

Polohopisný s výškopisný plán

Geodetické podklady pro projekt se vyhotovují:

 • - pro projektanty, stavebníky, architekty
 • - pro získání digitálního modelu terénu,
 • - pro získání nadmořských výšek v terénu,
 • - pro získání sklonu terénu.

Obvyklý termín zhotovení geodetických podkladů je do 7mi dnů.

Cena mapových podkladů je od 5000Kč za ha nebo od 30Kč za m2 v případě vnitřku budov.

Více...

Vytyčení stavby na staveništi

Obr.1 Příklad vytyčovacích prací na staveništi

Protokol o vytyčení stavby

Obr.2 Příklad protokolu o vytyčení stavby na staveništi

Vytyčení stavby na staveništi

Geodetické práce na stavbě se provádí:

 • - pro vyznačení budoucí stavby budovy dle projektu do terénu,
 • - pro vyznačení výkopových prací,
 • - pro vyznačení nadmořských výšek v terénu.

Obvyklý termín vytyčení stavby je do 7mi dnů.

Cena za vytyčení stavby je od 4000Kč.

Více...

Dokumentace skutečného provedení stavby

Obr.1 Příklad zaměření stavby komunikace

Zaměření přípojky

Obr.2 Příklad geodetického zaměření přípojky VN

Zaměření přípojky inženýrských sítí a dokumentace skutečného provedení stavby

Geodetické zaměření přípojek nebo staveb po dokončení se provádí:

 • - pro stavební úřady,
 • - pro správce inženýrských sítí,
 • - pro stavebníky.

Obvyklý termín zhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby je do 7mi dnů.

Cena je dle ceníku správce sítě.

Více...

Snadná objednávka Volejte nebo pište, rádi se Vám ozveme.
Telefon
604 385 722
E-mail:
info@geonovotny.cz
Formulář
 
Geodetická a technicko-právní kancelář Plzeň Ing. Jiří Novotný, geodet Jagellonská 5, Plzeň novotny@geonovotny.cz tel.: 604 385 722
Reference Referenční příklady naší geodetické kanceláře.
Geometrický plán na vyznačení budovy

Geodetická kancelář

O naší geodetické firmě S čím Vám pomůžeme Jaké budou postupy po objednání Formuláře, které budete dále potřebovat
Technicko-právní kancelář O naší technicko-právní kanceláři Pomůžeme Vám převést nemovitost Jaké budou postupy po objednání

GEONOVOTNY s.r.o., Jagellonská 493/5, Plzeň,Plzeňský kraj. Číslo účtu: 4900012339/0800, IČO: 29159369, DIČ: CZ29159369, tel.: 604 385 722, email: info@geonovotny.cz. .

SEO Partneři: Geodetické práce Plzeň | Geodeti | Kosmetika Plzeň | Geodetická firma | Geodetické práce | Realitní kancelář | Geodetické práce Klatovy | Smlouvy Praha |