Aktuality

1.1.2024 | Nově se na Vás těšíme na adrese Žižkova 42, Plzeň - Bory

25.2.2021 | Vyřídíme vám vše s rozdělením pozemku a s veškerým převodem na katastrálním úřadě, včetně právního servisu. Vše na jednom místě a za jednotnou cenu.

12.3.2020 | Změna prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě - vyřídíme vám vše se změnou prohlášení vlastníka a s veškerým převodem na katastrálním úřadě.

27.12.2017 | Provádíme zaměření domu pro stavební i katastrální úřad - geometrický plán i akceptační protokol pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje

3.4.2015 | Jsme hlavními geodety stavby - Heliport, FN Lochotín, Plzeň.

10.7.2014 | Zahájeny geodetické práce na nástavbě hotelu U zvonu v Plzni.

16.5.2013 | Zahájeny geodetické práce na opravě stožáru FC Viktoria Plzeň

30.1.2014 | Zahájeny geodetické práce na 4x4 Cultural Factory Světovar

16.10.2013 | Zahájeny geodetické práce na architektonické studii Prof. Dr. Ing. arch. Bořka Šípka na přestavbu domu

17.4.2013 | Zahájeny práce na GIS aplikaci pro zobrazení vlastníků pozemků pro tratě Author Král Šumavy 2013 MTB

21.6.2012 | Zahájeny geodetické práce na rekonstrukci rozvodny v Přešticích.

Geodetické práce, polohopis - výškopis, převod a prodej nemovitostí.

Geodetické práce

 a 

polohopisný a výškopisný plán

Geodetické práce - GEONOVOTNY.CZ

Polohopis

, 

výškopis

, 

polohopisný a výškopisný plán

, 

geodetické zaměření stávajícího stavu objektu

Polohopis a výškopis - vyhotovují se pro projektanty před realizací stavby jako geodetický podklad pro projekt stavby nebo terénní úpravy. Výstupem je polohopisný a výškopisný plán s popisem.

Obvyklý termín pro geodetické měření - polohopis, výškopis a zhotovení polohopisného a výškopisného plánu je do 7mi dnů.Garance rychlého zpracování geodetických prací.

Cena za zaměření - polohopis, výškopis je od 8000 Kč za ha nebo od 30Kč za m2 v případě vnitřku budov. Cena vychází z tržní ceny geodetické práce - měření polohopis, výškopis v Plzeňském kraji a z průměrných cen geodetické práce dle výsledku ankety časopisu Zeměměřič.

Geodetické podklady pro projekt

Obr.1 Mapový podklad pro projekt půdní vestavby

Mapové podklady pro projekt

Obr.2 Mapových podklad pro projekt rodinného domu

Objednat můžete na tel. 604 385 722 nebo novotny@geonovotny.cz a my Vám rádi poradíme s objednáním konkrétních geodetických prací a s následným postupem při jednání se stavebními a katastrálními úřady. Také Vám pomůžeme s vyplněním všech potřebných formulářů.

Klíčová slova této stránky:

polohopis

,

výškopis

,

geodetické práce plzeň

,

geodetické práce

,

polohopis

,

výškopis

Časté dotazy - polohopis a výškopis.

Jaké jsou obvyklé termíny vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu?

Od objednání polohopisu a výškopisu až po předání cca. 2 týdny (zaměření terénu do 3 dnů, zpracování polohisného a výškopisného plánu do 7 dnů.

Na čem je závislá cena polohopisného a výškopisného plánu?

Rozsah zaměření (ha, m2 u zaměřování vnitřků budov), členitost terénu (louka, zastavěnná část, křoviny a les atd.), podrobnost zaměření a doprava.