Aktuality

1.1.2024 | Nově se na Vás těšíme na adrese Žižkova 42, Plzeň - Bory

25.2.2021 | Vyřídíme vám vše s rozdělením pozemku a s veškerým převodem na katastrálním úřadě, včetně právního servisu. Vše na jednom místě a za jednotnou cenu.

12.3.2020 | Změna prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě - vyřídíme vám vše se změnou prohlášení vlastníka a s veškerým převodem na katastrálním úřadě.

27.12.2017 | Provádíme zaměření domu pro stavební i katastrální úřad - geometrický plán i akceptační protokol pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje

3.4.2015 | Jsme hlavními geodety stavby - Heliport, FN Lochotín, Plzeň.

10.7.2014 | Zahájeny geodetické práce na nástavbě hotelu U zvonu v Plzni.

16.5.2013 | Zahájeny geodetické práce na opravě stožáru FC Viktoria Plzeň

30.1.2014 | Zahájeny geodetické práce na 4x4 Cultural Factory Světovar

16.10.2013 | Zahájeny geodetické práce na architektonické studii Prof. Dr. Ing. arch. Bořka Šípka na přestavbu domu

17.4.2013 | Zahájeny práce na GIS aplikaci pro zobrazení vlastníků pozemků pro tratě Author Král Šumavy 2013 MTB

21.6.2012 | Zahájeny geodetické práce na rekonstrukci rozvodny v Přešticích.

Geodézie, prohlášení vlastníka a převod nemovitostí.

Kompletní služby při vymezení jednotek v budově

Geodetické práce - GEONOVOTNY.CZ

Vymezení jednotek v domě

zřízení jednotek v budově

prohlášení vlastníka na vytvoření jednotek v domě

zápis jednotek do katastru nemovitostí

Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě - jedná se o zřízení nových jednotek v domě, kde je jeden majitel domu nebo jsou majitelé v podílovém spoluvlastnictví k budově. Je-li více vlastníků v budově následuje poté dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově, výsledkem dohody je, že každý vlastník má svoji jednotku. Prohlášení o vymezení jednotek v budově se řídí novým občanským zákoníkem.

Obvyklý termín zhotovení do 3 týdnů.

Cena prohlášení vlastníka je od 3000 Kč za jednotku

Prohlášení vlastníka a vymezení jedenotek v domě kompletně
- sepsání prohlášení vlastníka právníkem,
- vytvoření náčrtů budovy geodetem
- vytvoření návrhu na vklad
- zastoupení před katastrálním úřadem
- sepsání případné dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví
- plná záruka, že prohlášení vlastníka bude schváleno katastrálním úřadem

Vymezení jednotek v domě

Obr.1 Schéma vymezení jednotek v budově

Prohlášení vlastníka budovy

Obr.2 Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek

Objednat prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě můžete na tel. 604 385 722 nebo smlouvy@geonovotny.cz a my Vám rádi poradíme s následným postupem. Také Vám pomůžeme s vyplněním všech potřebných formulářů.

Objednat si u nás můžete i vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku a to na tel. 604 385 722 nebo smlouvy@geonovotny.cz a my Vám rádi poradíme.

Klíčová slova této stránky:

rozdělení jednotek v domě

,

prohlášení vlastníka budovy

,

právní služby

,

katastr nemovitostí

,

smlouvy pro převod nemovitostí

,

geodézie

,

prohlášení vlastníka budovy

,

rozdělení budovy na jednotky

,

vymezení jednotek

Časté dotazy - prohlášení vlastníka budovy.

Jaké jsou obvyklé termíny vyhotovení prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek?

Od objednání prohlášení vlastníka po předání cca. 2-3 týdny (zaměření jednotek do 7 dnů, zpracování schémat jednotek do 14 dnů, zpracování prohlášení vlastníka budovy do 7 dnů.).

Jaký je rozdíl mezi Prohlášením vlastníka a Dohodou o vypořádání podílového spoluvlastnictví?

Prohlášení vlastníka rozdělí dům na jednotky a neřeší vlastnictví jednotek (vlastnictví jednotek zůstává stejné jako u vlastnictví domu). Dohoda zároveň rozděluje vlastníkům konkrétní vymezenou jednotku.

Na čem je závislá cena vymezení jednotek v budově?

Především počet jednotek, jestli je k dispozici projekt nebo plány domu a doprava.

Reference spokojených zákazníků
Prohlášení vlastníka budovy

Koněvova, Praha

Prohlášení vlastníka budovy

Kollárova, Plzeň

Prohlášení vlastníka budovy

Na Belánce, Plzeň