Aktuality

1.2.2022 | Nově se na Vás budeme těšit na nové adrese Mánesova 89, Plzeň - Bory

25.2.2021 | Vyřídíme vám vše s rozdělením pozemku a s veškerým převodem na katastrálním úřadě, včetně právního servisu. Vše na jednom místě a za jednotnou cenu.

12.3.2020 | Změna prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě - vyřídíme vám vše se změnou prohlášení vlastníka a s veškerým převodem na katastrálním úřadě.

27.12.2017 | Provádíme zaměření domu pro stavební i katastrální úřad - geometrický plán i akceptační protokol pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje

3.4.2015 | Jsme hlavními geodety stavby - Heliport, FN Lochotín, Plzeň.

10.7.2014 | Zahájeny geodetické práce na nástavbě hotelu U zvonu v Plzni.

16.5.2013 | Zahájeny geodetické práce na opravě stožáru FC Viktoria Plzeň

30.1.2014 | Zahájeny geodetické práce na 4x4 Cultural Factory Světovar

16.10.2013 | Zahájeny geodetické práce na architektonické studii Prof. Dr. Ing. arch. Bořka Šípka na přestavbu domu

17.4.2013 | Zahájeny práce na GIS aplikaci pro zobrazení vlastníků pozemků pro tratě Author Král Šumavy 2013 MTB

21.6.2012 | Zahájeny geodetické práce na rekonstrukci rozvodny v Přešticích.

Geodézie, převod a prodej nemovitostí...

Geodetické práce - GEONOVOTNY.CZ

Geodetické práce a geometrické plány

Naše reference spokojených zákazníků

 • RefinHome s.r.o.
 • ReFin Home s.r.o. - vytyčení hranic pozemků pro stavbu billboardů, geodetická dokumentace skutečného provedení staveb
 • Abatec CZ, s.r.o. - zaměření dokumentace skutečného provedení stavby
 • Ateliér TF s.r.o. - polohopisné a výškopisné plány jako podklady pro projekt
 • Agricos a.s - geometrické plány na rozdělení pozemku
 • AquaŠumava s.r.o. - polohopisné a výškopisné plány jako podklady pro projekty kanalizací, dokumentace skutečného provedení staveb kanalizací
 • BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o. - geodetické práce na stavbě nové výrobní haly, geodetická dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán na vyznačení budovy
 • BOHEMIA REALTY COMPANY s.r.o. - geometrický plán na rozdělení pozemku areálu benzinové stanice
 • Bořek Šípek - geodetické podklady pro architektonickou studii
 • BIS, a.s. - vytyčení polohy povrchových objektů stavby
 • Česká pošta s.p. - geometrické plány na vyznačení budov, geometrické plány na rozdělení pozemků
 • CEMEX Czech Republic, s.r.o. - vytýčování inženýrských sítí v areálu betonárky
 • Centrum Olympia Plzeň s.r.o. - zaměřování nájemních ploch obchodů
 • Compo Tech PLUS, spol. s r. o. - dokumentace skutečného provedení stavby el.vedení, geometrický plán na vyznačení věcných břemen
 • CONTACT Elektro - Vítovec Miroslav - dokumentace skutečného provedení staveb el.vedení, geometrické plány na vyznačení věcných břemen
 • Czech Outdoor s.r.o. - vytyčení hranic pozemků pro stavby reklamních bilboardů
 • Dekonta, a.s. - geodetické vytyčení vrtů
 • D.S.D. METAL plus spol. s r.o. - geodetické vytyčení hranice pozemku pro stavbu oplocení
 • DYBS Plzeň s.r.o. - geodetické vytyčení hranice pozemku pro stavbu oplocení
 • ELEKTRO KT GROUP s.r.o. - dokumentace skutečného provedení staveb el.vedení
 • Fidox s.r.o. - geometrický plán na vyznačení budovy pro své klienty
 • HORA s.r.o. - vytyčování inženýrských sítí
 • Hvozdecká zemědělská a.s. - polohopisný a výškopisný plán, geometrický plán nových stájí
 • Chládek & Tintěra - dokumentace skutečného provedení stavby el.vedení, geometrický plán na vyznačení věcných břemen
 • INTERSEKCE alternativní energie s.r.o. - geometrické plány na vyznačení rozsahů věcných břemen
 • JH Projekt s.r.o. - geometrické plány na vyznačení rozsahů věcných břemen
 • JSG med a.s. - geometrický plány na vyznačení budov
 • Kluge a.s. - geometrický plán na vyznačení rozsahu věcného břemene
 • KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. - dokumentace skutečného provedení staveb oplocení, trafostanic a velínů na votovoltaických elektrárnách
 • Lesní stavby s.r.o. - vytyčení staveb, dokumentace skutečného provedení staveb komunikací, geometrické plány na rozdělení pozemků, vyznačení budov
 • Lesy České republiky, s.p. - geometrické plány na rozdělení pozemků, vyznačení vodních děl, vytyčení pozemků
 • MASO WEST s.r.o. - vytyčení hranic pozemku masokombinátu, geometrické plány na rozdělení pozemků, vyznačení budov
 • MM Reality - geometrické plány na vyznačení budov pro své klienty
 • Macán PROJEKCE DS s.r.o. - polohopisné a výškopisné plány jako podklady pro projekt přestavby budovy
 • Maximum Reality s.r.o. - geometrický plán na vyznačení budovy pro své klienty
 • Měcholupská zemědělská a.s. - polohopisný a výškopisný plán jako podklady pro projekt stavby el.vedení k Bioplynové stanici, dokumentace skutečného provedení staveb el.vedení k Bioplynové stanici, geometrický plán na vlastníky upřesněné hranici pozemků, geometrické plány na vyznačení rozsahu věcných břemen
 • Menhir CB s.r.o. - vytyčení stavby
 • Městský úřad Klatovy - geometrický plán na vyznačení rozsahu věcného břemen
 • Městský úřad Janovice nad Úhlavou - vytýčení stavby
 • Městys Čachrov - geometrický plán na vyznačení rozsahu věcného břemen
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí - geometrický plán na vyznačení rozsahu věcného břemen
 • MV Projekt Klatovy s.r.o. - polohopisné a výškopisné plány jako podklady pro projekty el.vedení, dokumentace skutečného provedení staveb přípojek el.vedení, geometrické plány na vyznačení rozsahu věcných břemen
 • NARETEC s.r.o. - geometrický plán na rozdělení pozemku
 • NDCON s.r.o. - geodetické podklady pro projekty, vytýčení hranic pozemků
 • Obec Běhařov - vytyčení hranic pozemku, zaměření inženýrských sítí v obci pro geogefický informační systém, geometrické plány na vyznačení věcných břemen
 • Obec Bolešiny - vytyčení inženýrských sítí, dokumentace skutečného provedení stavby přípojek NN
 • Obec Biřkov - geometrický plán na rozdělení pozemku
 • Obec Dlažov - geometrický plán na rozdělení pozemku
 • Obec Kornatice - geometrický plán na rozdělení pozemku
 • PD Atelier s.r.o. - geometrický plán na rozdělení pozemku, polohopisný a výškopisný plán
 • PKS Praha a.s. - kompletní geodetické práce na rekonstrukci rozvodny el.vedení
 • Plzeňské instalace s.r.o. - vytyčení staveb na jednotlivých staveništích
 • Plzeňský Prazdroj, a.s. - návrhy na vklad kupních smluv
 • Policie ČR - geometrický plán na rozdělení pozemku
 • PROVOD - inženýrská společnost s r.o. - polohopisné a výškopisné plány jako podklady pro projekty kanalizací
 • P.R.O. - Servis, Ing. Miroslav Kuneš - dokumentace skutečného provedení stavby přípojek el.vedení, geometrický plán na vyznačení rozsahu věcného břemene
 • Premier Energy s.r.o. - polohopisné a výškopisné plány pro stavbu fotovoltaických elektráren, dokumentace skutečného provedení fotovoltaických elektráren
 • Prestol holding a.s. - vytyčení staveb
 • Sdružení Světovar, Pohl, a.s. - vytyčení a dokumentace skutečného provedení staveb
 • SK SOUE Plzeň - geometrické plány na rozdělení pozemků
 • S.O.K. stavební, s.r.o. - polohopisné a výškopisné plány pro přestavbu areálu, vytyčení hranice pozemků, geodetické dokumentace skutečného provedení stavby
 • SEG s.r.o. - geometrický plán na vyznačení věcných břemen
 • Silnice Klatovy a.s. - zaměření komunikace, geodetické dokumentace skutečného provedení stavby
 • Silnice Nepomuk s.r.o. - zaměření komunikace, geometrický plán na rozdělení pozemku, vytyčení stavby, geodetické dokumentace skutečného provedení stavby,
 • ŠIMÁČEK-STAVBY, spol. s r.o. - kompletní geodetické práce na stavbě rekreační budovy
 • Stavební bytové družstvo Plzeň-sever - geometrické plány na rozdělení pozemků, zaměření plynovodních přípojek
 • SÚS Klatovy - geometrický plán na rozdělení pozemku
 • Správa služeb hl. m. Prahy - geometrický plán na rozdělení pozemku v rekreačním středisku
 • SVIŽN s.r.o. - polohopisný a výškopisný plán
 • Tebodin Czech Republic - polohopisný a výškopisný plán čtvrti pro projekt rekonstrukce
 • Triumfa Energo s.r.o. - geometrický plán na vyznačení budov, vytyčení pozemků, rozdělení pozemků, geodetické podklady pro projekty
 • USEN s.r.o. - vytyčení hranic pozemků pro stavbu el.vedení, dokumentace skutečného provedení staveb přípojek el.vedení, geometrické plány na vyznačení rozsahu věcných břemen
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - geometrické plány na rozdělení pozemků
 • W&P, reklamní agentura, spol. s r.o. - vytyčení osazení billboardu dle projektové dokumentace
 • Západočeská univerzita v Plzni - podklad pro projekt přestavby
 • ZP Kovošrot s.r.o. - podklad pro projekt, geometrické plány na rozdělení pozemku, vyznačení stavby
 • XAVERgen, a.s. - geometrické plány na rozdělení pozemků
 • ...
Snadná objednávka Volejte nebo pište, rádi se Vám ozveme.
Telefon
604 385 722
E-mail:
info@geonovotny.cz
Formulář
 
Geodetická a technicko-právní kancelář Plzeň Ing. Jiří Novotný, geodet Mánesova 2437/89, Plzeň novotny@geonovotny.cz tel.: 604 385 722
Reference Referenční příklady naší geodetické kanceláře.
Geometrický plán na vyznačení budovy

Geodetická kancelář

O naší geodetické firmě S čím Vám pomůžeme Jaké budou postupy po objednání Formuláře, které budete dále potřebovat
Technicko-právní kancelář O naší technicko-právní kanceláři Pomůžeme Vám převést nemovitost Jaké budou postupy po objednání

GEONOVOTNY s.r.o., Mánesova 2437/89, Plzeň,Plzeňský kraj. Číslo účtu: 4900012339/0800, IČO: 29159369, DIČ: CZ29159369, tel.: 604 385 722, email: info@geonovotny.cz. .

SEO Partneři: Geodetické práce Plzeň | Geodeti | Kosmetika Plzeň | Geodetická firma | Geodetické práce | Realitní kancelář | Geodetické práce Klatovy | Smlouvy Praha |